Понедельник, 22.10.2018, 06:15

Приветствую Вас Гость | RSS

Главная » 2013 » Июль » 8 » Maraton Fotograficzny "Miasto w obiektywie" 2013
17:10
Maraton Fotograficzny "Miasto w obiektywie" 2013

Uczestnicy spotykają się w wyznaczonym przez organizatora miejscu w Kaliningradzie. 

Uczestnik konkursu otrzymuje 2 zadania tematyczne, co 2 godziny, łącznie uczestnik otrzyma 6 zadań tematycznych. W tym roku będziemy zwiedzać Kaliningrad. Zadania tematyczne zostaną przekazane uczestnikom każdorazowo za pośrednictwem SMS.

W konkursie uczestnik musi wykonać 6 zdjęć konkursowych na zadanych 6 tematów + dodatkowo jedno zdjęcia tzw. "zadanie domowe".

Uczestnik na wykonanie "zadania domowego" ma 7 dni licząc od dnia zakończenia I Maratonu Fotograficznego „Miasto w obiektywie” (do dnia 20.07.2013 do godz. 24:00).

Na każdy temat uczestnik wykonuje dowolną ilość zdjęć, natomiast organizatorowi konkursu przekazuje jedno zdjęcie konkursowe z danego tematu.

Data: 14 lipca 2013

Miejsce: siedziba Autonomii Polaków „POLONIA” (ul Donskogo, 7/11, biuro 220)

Zbiórka o godzinie: 10:00

Na jakim terenie można wykonywać zdjęcia? Teren zostanie oznaczony na otrzymanej mapie, wraz ze wskazanymi miejscami kolejnych spotkań.

Na jaki adres i do kiedy wysłać zdjęcia?

Zdjęcia konkursowe uczestnik przesyła organizatorowi konkursu w terminie 7 dni od zakończenia konkursu, nie później niż do 20 lipca 2013r. do godziny 24:00.

Zdjęcia muszą zostać przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: miasto.w.obiektywie.39@gmail.com

Technika prac jest dowolna. Do Konkursu dopuszcza się zdjęcia w formie cyfrowej (minimalna wielkość fotografii 3,5MPx. 2288x1520, 300dpi, zapisanych w formacie jpg).

Zdjęcia przesłane na konkurs powinny być opisane w nazwie pliku w następujący sposób:

nr startowy_nr zadania/tematu.jpg, przykład:  033_3.jpg          

Organizator konkursu dopuszcza dokonywanie zmian w zdjęciach przy użyciu programów graficznych przez uczestników Maratonu.

Wyniki konkursu w dniu 23/07/2013 o godzinie 22:00.

Zakończenie i rozdanie nagród 27/07/2013 o godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy całe rodziny na nasz Maraton!

Organizator I Maratonu fotograficznego „Miasto W Obiektywie-2013” -

Autonomia Polaków „POLONIA” m. Kaliningrad (Rosja)

REGULAMIN I KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MIASTO W OBIEKTYWIE 2013”

 

§ 1.

Organizatorem I Maratonu Fotograficznego „Miasto W Obiektywie 2013”, zwanego dalej „konkursem” jest Autonomia Polaków „POLONIA” m. Kaliningrad, z siedzibą przy ul. Dm. Donskogo 7/11 biuro 220 w Kaliningradzie.

§ 2.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna fotografująca aparatem cyfrowym.

§ 3.

Celem konkursu jest propagowanie czynnego wypoczynku i szerzenie wiedzy o ciekawych miejscach miasta Kaliningrad.

§ 4.

Zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą być wykonane w Kaliningradzie w czasie trwania konkursu, tj. w dniu 14 lipca 2013.

§ 5.

Konkurs przeprowadzany jest dla trzech grup wiekowych:

  1. dzieci do 12 roku życia;
  2. młodzież 13-18 rok życia;
  3. osób dorosłych.

Uczestnik konkursu może zgłosić się do jednej z grup wiekowych.

§6.

Do konkursu mogą być zgłaszane zdjęcia wykonane metodą cyfrową.

§7.

Uczestnik konkursu otrzymuje 2 zadania tematyczne, co 2 godziny, łącznie uczestnik otrzyma 6 zadań tematycznych.

 

W konkursie uczestnik musi wykonać 6 zdjęć konkursowych na zadanych 6 tematów + dodatkowo jedno zdjęcia tzw. "zadanie domowe”.

 

Uczestnik na wykonanie "zadania domowego" ma 7 dni licząc od dnia zakończenia I Maratonu (do dnia 20.07.2013 do godz. 24:00).

 

Na każdy temat uczestnik wykonuje dowolną ilość zdjęć, natomiast organizatorowi konkursu przekazuje jedno zdjęcie konkursowe z danego tematu.

 

Zadania tematyczne zostaną przekazane uczestnikom:

·                                pierwsze zadanie przekazane zostanie ok. godziny 10.00 na ul. Dm. Donskogo, 7/11, biuro 220 w siedzibie Autonomii Polaków „POLONIA”

·                                drugie zadanie przekazane zostanie ok godziny 12.00 SMS-em.

·                                trzecie zadanie przekazane zostanie ok godziny 14.00 SMS-em.

Miejsca przekazania zadań tematycznych dla uczestników maratonu będą zaznaczone na przekazanych uczestnikom mapach.

§8.

Zdjęcia konkursowe uczestnik przesyła organizatorowi konkursu w terminie 7 dni od zakończenia konkursu, nie później niż do 20 lipca 2013r. do godziny 24:00.

Zdjęcia muszą zostać przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: miasto.w.obiektywie.39@gmail.com

Technika prac jest dowolna. Do Konkursu dopuszcza się zdjęcia w formie cyfrowej(minimalna wielkość fotografii 3,5MPx. 2288x1520, 300dpi, zapisanych w formacie jpg).

Zdjęcia przesłane na konkurs powinny być opisane w nazwie pliku w następujący sposób:

nr startowy_nr zadania/tematu.jpg, przykład:  033_3.jpg

Organizator konkursu dopuszcza dokonywanie zmian w zdjęciach przy użyciu programów graficznych przez uczestników Maratonu.

§9.

Do konkursu nie zostaną w szczególności dopuszczone prace, które:

·         przedstawiają miejsca spoza obszaru objętego konkursem (każdy uczestnik otrzyma mapę obszaru, na którym można wykonywać zdjęcia konkursowe);

·         nie zostaną dostarczone do organizatora w wymaganym terminie;

·         nie dotyczą zadanych tematów lub których realizacja jest niezgodna z ustaloną kolejnością;

·         nie są oryginalnymi fotografiami;

·         nie stanowią własności uczestnika konkursu;

·         nie są opisane w odpowiedni sposób opisany.

§ 10.

Poprzez złożenie podpisu na karcie obecności udziału w konkursie, uczestnik oświadcza, że wszystkie konkursowe prace są jego autorstwa.

§ 11.

1.      Uczestnik konkursu zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go organizatorowi konkursu.

2.      Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do organizatora w postaci elektronicznej (mailem) nie później niż do soboty 13 lipca 2013 do godziny 15.00.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zgłoszenia swojego uczestnictwa w dniu rozpoczęcia konkursu, (siedziba Autonomii Polaków „POLONIA” godzina 9.00).

3.      Formularz zgłoszeniowy można wypełnić przed startem konkursu lub wysłać drogą mailowa na adres miasto.w.obiektywie.39@gmail.com

4.      Potrzebne dane do rejestracji uczestnika I Maratonu Fotograficznego „Miasto W Obiektywie 2013” to:

Imię i Nazwisko, data urodzenia, telefon oraz adres e-mail

 § 12.

1. Osoba zgłaszająca się  do Konkursu oświadcza, iż  przysługuje jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także w wydawnictwach, na stronach internetowych portalu www.polonia39.ucoz.ru Uczestnik wyraża zgodę  na wykorzystanie zgłoszonych fotografii w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie   i zwielokrotnianie fotografii każdą  techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości  i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Przekazane zdjęcia w formie elektronicznej nie będą zwracane uczestnikom.

§ 13.

  1. Każde konkursowe zdjęcie będzie oceniane przez jury w nieparzystym składzie osobowym.
  2. Jury będzie nadawało każdej z prac ocenę od „1” do „10”, przy czym ocena „1” jest najniższa, a ocena „10” najwyższa.

§ 14.

1.      O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, która wybierze najlepsze zdjęcia i przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych, za prace, które otrzymają największą ilość punktów. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody za pierwszych 3 miejsca.

2.       Nagroda specjalna może zostać przyznana jednemu zdjęciu wybranemu przez jury w każdej z kategorii wiekowych.

3.       W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania szczególnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.

4.       Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

§ 15.

1. W kategorii dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz w kategorii otwartej (dorosłych) przewidziano tylko nagrody rzeczowe.

2. Dodatkowo zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej www.polonia39.ucoz.ru z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy.

§ 16.

  1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w trakcie trwania konkursu.
  2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a także do przestrzegania bezpieczeństwa ogólnego osób trzecich i swojego.

§ 17.

Środki na organizację konkursu fotograficznego zostały pozyskane z budżetu Autonomii Polaków „POLONIA” m. Kaliningrad i od sponsorów.

§18.

Za organizację konkursu odpowiada Elena Rogaczykowa, Prezes Autonomii Polaków „POLONIA” m. Kaliningrad (kontakt: tel. +79062385525, miasto.w.obiektywie.39@gmail.com)

Просмотров: 335 | Добавил: polonia39 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]